SAP BusinessObjectsVyžádejte si prezentaci BI platformy SAP BusinessObjects. info@insightsoft.cz

Web Intelligence v praxiObjednejte si školení SAP BusinessObjects a získáte zdarma publikaci o tvorbě reportů ve Web Intelligence
nabídka školení
více o publikaci

Technologické centrum
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 610
info@insightsoft.cz
www.insightsoft.cz
Oblasti činnosti
Business Intelligence a analýza dat
Cílem Business Intelligence (BI) je podporovat znalostní pracovníky na všech organizačních úrovních při jejich rozhodování a to na základě faktů a znalostí získaných z podnikových dat. BI je široká oblast, která zahrnuje různé aktivity, procesy a technologie. Na trhu existuje několik platforem BI, které si kladou za cíl podporovat co nejvíce aktivit Business Intelligence. Mezi přední produkty patří platforma SAP BusinessObjects (více o platformě SAP BusinessObjects), na kterou se specializujeme a se kterou máme značné zkušenosti. Prostřednictvím platformy SAP BusinessObjects a ve spolupráci s našimi partnery Vám pomůžeme implementovat BI řešení, které bude mít pro Váš podnik vysokou přidanou hodnotu.

V případě implementace reportingového řešení, založeného na jednotné platformě SAP BusinessObjects, naše služby pokrývají následující činnosti:
 • stanovení plánu implementace reportingového řešení
 • sběr a analýza požadavků na reportingové řešení
 • analýza požadavků na hardware
 • návrh infrastruktury
 • návrh systému zálohování
 • návrh bezpečnostních pravidel pro přístup do systému
 • návrh bezpečnostních pravidel pro přístup k objektům a datům
 • návrh vhodné strategie budování universů
 • návrh metadat, vytváření universů
 • vytvoření metodik
 • podpora při řešení problémů (komunikace se SAP Support Center)
 • vytváření reportů
 • návrh způsobu distribuce reportů (pomocí prostředků BO)
 • školení uživatelů reportů
 • školení vývojářů reportů
 • školení vývojářů unviversů
 • programovování pomocných utilit v BO Java SDK a .NET SDK

Vývoj software na zakázku
Nabízíme vývoj softwaru na zakázku podle požadavků zadavatele. Vývoj software realizujeme pomocí zavedených metodik a pomocí moderních frameworků. Oblasti, na které se zaměřujeme jsou:
 • webové aplikace
 • klientské aplikace
 • databázové aplikace
 • webové prezentace
 • webdesign