SAP BusinessObjectsVyžádejte si prezentaci BI platformy SAP BusinessObjects. info@insightsoft.cz

Web Intelligence v praxiObjednejte si školení SAP BusinessObjects a získáte zdarma publikaci o tvorbě reportů ve Web Intelligence
nabídka školení
více o publikaci

Technologické centrum
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 610
info@insightsoft.cz
www.insightsoft.cz
Web Intelligence v praxi

SAP BusinessObjects: Web Intelligence v praxi

Na této stránce najdou čtenáři podklady pro procvičování příkladů na vytváření reportů, které jsou obsahem publikace SAP BusinessObjects: Web Intelligence v praxi.

obalkaStručně o knize
Kniha je koncipována tak, že jednotlivé kapitoly popisují působ řešení reportingových business problémů, se kterými se lze v praxi často setkat. Tyto problémy byly řešeny na základě požadavků business uživatelů. Kniha tedy nepopisuje způsoby vytváření běžných jednoduchých reportů, jsou totiž dobře popsány v dodávané dokumentaci, ale předkládá čtenáři praktický problém a následně způsob jeho řešení pomocí uvedeného nástroje. Je určena pro každého, kdo se podílí na tvorbě reportingových řešení pomocí platformy SAP BusinessObjects. Jedná se zejména o vývojáře reportů, kterými mohou být, jak konzultanti outsourcingových firem, tak zaměstnanci firem, které svá reportingová řešení realizovali pomocí zmíněné platformy.

Ke stažení:

Stažení a instalace SAP BusinessObjects Edge
Příklady lze procvičovat na zkušební verzi, kterou lze stáhnout na webových stránkách www.sap.cz. Popis instalace není předmětem této stránky. Lze ho naléz v příslušném manuálu.

Pozn.: Příklady na vytváření reportů byly vytvořeny ve verzi SAP BusinessObjects 4.0. Je však možné je vytvářet i ve verzi SAP BusinessObjects XI 3.x. Použité postupy a funkcionality jsou na verzi nezávislé.