SAP BusinessObjectsVyžádejte si prezentaci BI platformy SAP BusinessObjects. info@insightsoft.cz

Web Intelligence v praxiObjednejte si školení SAP BusinessObjects a získáte zdarma publikaci o tvorbě reportů ve Web Intelligence
nabídka školení
více o publikaci

Technologické centrum
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 610
info@insightsoft.cz
www.insightsoft.cz
Vzdělávací programy

SAP BusinessObjects Universe Designer - vytváření universů Izpět na seznam

Popis: Kurz je předně určen pro architekty metadat reportingových vrstev. V úvodu budou účastníci seznámeni s různými strategiemi budování universů (souboru metadat), a to včetně jejich výhod a nevýhod. Probíraná problematika tvorby universů je prezentována na příkladě, který zahrnuje řešení různých oblastí, se kterými se vývojáři universů budou během své praxe potýkat. Jedná se např. o řešení tzv. smyček, potenciálních problémů SQL a další. Pro pronikntutí do všech aspektů vývoje universů, doporučujeme absolvovat navazující kurz „SAP BusinessObjects XI 3.x Universe Designer - vytváření universů II“.

Cena: 15000 Kč
Množstevní sleva: ano
Školící materiály: v ceně kurzu
Délka: 2 dny
Začátek a konec školení: 9:00 - 16:00
Místo: dle dohody se zákazníkem
Verze: česky, anglicky

Poznámka: Začátek kurzu je možné přizpůsobit potřebám zákazníka. Kurz může být případně rozložen do několika dnů.

Osnova:
 • Význam universů a jejich objektů
 • Strategie vytváření universů
 • Vytvoření databázového spojení
 • Nastavení parametrů univesu
 • Vytvoření databázové struktury
 • Relace a kardinality
 • Detekce smyček a jejich řešení
 • Indetifikace potenciálních problémů SQL a jejich řešení
 • Vytváření tříd, ukazatelů, dimenzí a detailů, filtrů
 • Vytváření odvozených ukazatelů
 • Implicitní hierarchie
 • Kontrola integrity universu
 • Uložení a export universu