SAP BusinessObjectsVyžádejte si prezentaci BI platformy SAP BusinessObjects. info@insightsoft.cz

Web Intelligence v praxiObjednejte si školení SAP BusinessObjects a získáte zdarma publikaci o tvorbě reportů ve Web Intelligence
nabídka školení
více o publikaci

Technologické centrum
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 610
info@insightsoft.cz
www.insightsoft.cz
Vzdělávací programy  >  Business Intelligence a analýza dat

Business Intelligence a analýza datzpět na kategorie

Kód Název školení 1 Délka2 Cena3 Verze
BA01 SAP BusinessObjects WebIntelligence - vytváření reportů I 2 dny 15000 Kč
BA02 SAP BusinessObjects WebIntelligence - vytváření reportů II 1 den 10000 Kč
BA03 SAP BusinessObjects Universe Designer - vytváření universů I 2 dny 15000 Kč
BA04 SAP BusinessObjects Universe Designer - vytváření universů II 1 den 10000 Kč
BA05 SAP BusinessObjects Java SDK - základní kurz 1/2 den 4800 Kč
BA06 SAP BusinessObjects Java SDK - správa objetků CMS 1/2 den 4800 Kč
BA07 PowerPivot pro Excel 2010 - analýza dat, vytváření přehledů 1,5 dne 4900 Kč
BA08 Příprava dat pro analýzy 1 měsíc 1900 Kč
BA09 Internetový marketing a analytika 1 den 3900 Kč
BA10 Microsoft SQL Server – Analysis Services – OLAP 2 dny 10900 Kč
BA11 Microsoft SQL Server – Analysis Services – Tabular a Powepivot model 1 den 5900 Kč
BA12 Microsoft SQL Server – Reporting services 2 dny 10900 Kč


1. Osnova může být na základě potřeb zákazníka a dohody s lektorem upravena.
2. Obsah a délka školení mohou být upraveny na základě dohody se zákazníkem. Jeden den školení představuje 8 vyučovacích hodin (8x45min). Školení začíná v 9h a končí v 16h s přestávkami na občerstvení a oběd.
3. Jsme plátci DPH. Cena je uvedena za jednu osobu bez DPH při skupinové výuce (2 a více osob). Cena individuální výuky se stanoví dohodou. V případě více účastníků školení je aplikována množstevní sleva.