SAP BusinessObjectsVyžádejte si prezentaci BI platformy SAP BusinessObjects. info@insightsoft.cz

Web Intelligence v praxiObjednejte si školení SAP BusinessObjects a získáte zdarma publikaci o tvorbě reportů ve Web Intelligence
nabídka školení
více o publikaci

Technologické centrum
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 610
info@insightsoft.cz
www.insightsoft.cz
Vzdělávací programy

Microsoft SQL Server – Analysis Services – Tabular a Powepivot modelzpět na seznam

Popis: Kurz je určen nejen IT pracovníkům, kteří chtějí samostatně vytvářet datové kostky v režimech Tabular a Powerpivot, ale také pokročilým Business Intelligence uživatelům. Tyto dvě nové koncepce nabízené v rámci MS SQL 2012 (edice BI a Enterprise) umožňují uživatelsky definovat datové modely, které jsou na rozdíl od tradičního OLAPu výrazně flexibilnější a spadají tak do kategorie „self-services BI“. Kurz je koncipován tak, že veškerá funkčnost je demonstrována na praktických příkladech, které účastník řeší spolu se školitelem. Absolventi kurzu jsou poté schopni implementovat Tabular a PowePivot modely do firemních datových struktur a jednoduše tak řešit operativní požadavky na data v rámci společnosti.

Cena: 5900 Kč
Množstevní sleva: ano
Školící materiály: v ceně kurzu
Délka: 1 den
Začátek a konec školení: 9:00 - 16:00
Místo: dle dohody se zákazníkem
Verze: česky

Poznámka: Začátek kurzu je možné přizpůsobit potřebám zákazníka. Kurz může být případně rozložen do několika dnů.

Osnova:
  • Datové zdroje
  • Datový model
  • Datový model (datové typy, kíče, vazby, výpočty)
  • Proměnné a dimenze
  • Datové modely v prostředí MS Excel