SAP BusinessObjectsVyžádejte si prezentaci BI platformy SAP BusinessObjects. info@insightsoft.cz

Web Intelligence v praxiObjednejte si školení SAP BusinessObjects a získáte zdarma publikaci o tvorbě reportů ve Web Intelligence
nabídka školení
více o publikaci

Technologické centrum
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 610
info@insightsoft.cz
www.insightsoft.cz
O knize

SAP BusinessObjects: Web Intelligence v praxi

obalkaAutoři: Bohumil Jakoubek, Milan Kropáček
Vydavatel: Grada Publishing, a.s.
První vydání, Praha 2011
Počet stran: 160
ISBN-10: 80-247-3859-8
ISBN-13: 978-80-247-3859-8

Podklady ke stažení: www.insightsoft.cz/webivpraxi.php
Školení: SAP BusinessObjects – vytváření reportů
 

Stručně o knize
Cílem této knihy je předat čtenáři praktické zkušenosti s reportingovým nástrojem Web Intelligence platformy SAP BusinessObjects a znalosti získané participací na několika projektech, zejména na projektu ve společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, kde je tato platforma úspěšně využívána již od roku 2008. Kniha je koncipována tak, že jednotlivé kapitoly popisují způsob řešení reportingových business problémů, se kterými se lze v praxi často setkat. Tyto problémy byly řešeny na základě požadavků business uživatelů. Kniha tedy nepopisuje způsoby vytváření běžných jednoduchých reportů, jsou totiž dobře popsány v dodávané dokumentaci, ale předkládá čtenáři praktický problém a následně způsob jeho řešení pomocí uvedeného nástroje.

Komu je určena
Kniha je určena pro každého, kdo se podílí na tvorbě reportingových řešení pomocí platformy SAP BusinessObjects. Jedná se zejména o vývojáře reportů, kterými mohou být, jak konzultanti outsourcingových firem, tak zaměstnanci firem, které svá reportingová řešení realizovali pomocí zmíněné platformy. Kniha obsahuje znalosti, které mohou ovlivnit návrh metadat reportingového řešení, proto je vhodná i pro vývojáře metadatových slovníků. Může být také užitečná pro manažery projektů reportingových řešení, kteří potřebují získat vhled do možností a funkcionalit poskytovaných reportingovým nástrojem platformy SAP BusinessObjects.

Obsah
 1. Web Intelligence v kontextu business intelligence
 2. Co jsou SAP BusinessObjects?
 3. Školící prostředí
 4. Sestavení základního dotazu
 5. Šablona reportu
 6. Dotazy z více datových zdrojů
 7. Vlastnosti slučování dimenzí
 8. Interval přes hranici roku
 9. Report TOP N
 10. Odchylka proti minulosti
 11. Výpočetní kontexty
 12. Podíl vůči celku
 13. Intervalové dimenze
 14. Děravé číselníky
 15. Náprava nevyhovujícího číselníku
 16. Vícehodnotový filtr
 17. Sloučení prvků dimenze
 18. Koeficient růstu
 19. Skrývání prvků reportu
 20. Sekundární třídění

Pozn.: Kniha není ve volném prodeji. Můžete jí získat zdarma při objednání školení SAP BusinessObjects nebo od společnosti SAP.